Magazine

Gaffers

Directory > Crew > Electricians > Gaffers

Bruce "Sarge" FleskesCoach Sarge Cine

P: 503-780-2490
OMPA
IATSE
TEAMSTER
 

Pacific Grip & Lighting, Inc

P: 503-233-4747
OMPA
PERA WMPC
 

Scott Walters

P: 503-332-7937
OMPA
IATSE
TEAMSTER
 

Bart GriebCygnet Films LLC

P: 347-453-3133
 

Chris Steele

P: 503-504-1823
IATSE
488 and 28
 

Daniel J Linnik

IATSE
 

David Kohn

P: 503-780-6260
OMPA
IATSE
480 & 488
 

Dennis H Hollyfield

IATSE
 

Douglas M Dale

IATSE
 

E Ted Barnes

IATSE
 

Ian S JenningsPowerslave Lighting, LLC

P: 206-369-2346
OMPA
IATSE
 

Jake Lyon

P: 513-252-4645
IATSE
 

Jeffrey P Soderberg

P: 310-261-9333
IATSE
 

Joel Stirnkorb

P: 503-542-3990
OMPA
 

Joshua McDougall

P: 360-624-4826
 

Justin C Ward

P: 503-970-1085
IATSE
Local 488
 

Kennan N Muzzy

IATSE
 

Lee S Auerbach

IATSE
 

Leonard E Hoffman

P: 503-775-6358
IATSE
488
 

Mark Sassen

P: 503-887-9315
 

Mark Watson

IATSE
 

Michael Lee

IATSE
 

Mike Vukas

P: 509-953-8348
IATSE
 

Neil Holcomb

P: 206-390-3221
IATSE
 

Neil K Bestwick

IATSE
 

Richard A Mitchell

P: 503-702-8363
OMPA
IATSE
 

Rick Wiley

P: 360-426-3904
OMPA
IATSE
TEAMSTER
Teamster
 

Robert Woods

IATSE
 

Rory Emmons

IATSE
 

Ryan MiddletonSingle Source Grip and Lighting

P: 206-427-8898
IATSE
 

Scott Ballard

P: 360-510-1601
 

Vincent Klimek

IATSE
 

SourceOregon.com is published by the Oregon Media Production Association - 901 SE Oak St., Suite 104, Portland, OR 97214, (503) 228-8822

© 2009-2015 Oregon Media Production Association. All Rights Reserved.